Beszállítói minősítési rendszer

Az OT INDUSTRIES kiemelt fontosságú feladatként kezeli a beszállítók minősítését, ezen belül is felkészültségük, teljesítményük folyamatos mérését és elemzését. Célunk, hogy minden tevékenységre megfelelő számú és felkészültségű előminősített beszállítóval rendelkezzünk.  
Alapelveink szerint minden olyan szállítónak, aki együttműködni kíván az OT Industries Vállalatcsoporttal - ennek megfelelően a tevékenységével hatással lehet az OT Industries Vállalatcsoport által leszállítandó termék/szolgáltatás minőségére, illetve befolyásolhatja az OT Industries Vállalatcsoport termék/szolgáltatás előállítási folyamatait, EBK követelményeknek való megfelelését, környezeti- és MEB teljesítményét - rendelkeznie kell a vállaltcsoport által kiadott minősítéssel (elő- és/vagy utóminősítéssel).  
Ahhoz, hogy céljainkat elérhessük, szükség van szállító partnereink képességeinek még pontosabb megismerésére, amely hosszútávú együttműködésünk alapja lehet.  

A minősítési rendszerünk része az elő- és utóminősítés.

Előminősítés:
Célja feltérképezni a beszállító pénzügyi, szakmai teljesítőképességét, alkalmasságát. Az előminősítés a regisztrációt követően történik.
Az előminősítés részét képezi a beszállítók EBK szempontú előzetes vizsgálata, valamint indokolt esetben az SCC követelményeknek történő megfelelés előzetes értékelése. (Az EBK-ról és az SCC-ről részletesen az EBK és SCC menüpont alatt olvashat).
Az OT Industries fenntartja a jogot, hogy előre egyeztetetten az előminősítés részeként a beszállítónál helyszíni auditot tartson.  

Utóminősítés:
Az OT Industries Vállalatcsoport a beszállítókat a teljesítéseiket követően elvégzett értékeléssel utóminősíti. Az utóminősítési rendszer alkalmazásának célja, hogy az OT Industries vállalatcsoport általános működése és a vevői számára végzett projektmegvalósítás, leszállítandó termékek előállítása, valamint szolgáltatások nyújtása során kiszűrje – a leszállítandó termék/szolgáltatás minőségére lényegi befolyással bíró beépülő teljesítményt biztosító – olyan szállítókat, akik az előminősítési szempontok szerinti követelményeknek megfeleltek, azonban a teljesítményük mégsem érte el a megfelelő minőségi szintet.