KVV - Kivitelezés

Az OT INDUSTRIES- KVV Kivitelező Zrt. Közép-Európa meghatározó gáz- és olajipari csővezeték-építő, csőszerelő és tartályépítő vállalata.
Siófoki telephelyünkön, több évtizedes szakértelmünkre támaszkodva, folyamatosan új lehetőségek után kutatunk, hogy innovatív megoldások alkalmazásával valamint a technológia, a gép- és eszközpark folyamatos megújításával biztosíthassuk megrendelőink számára magas színvonalú szolgáltatásainkat.

Magyarországi tevékenységünk mellett 40 éve jelen vagyunk a külpiacokon is. Ezen időszakban jelentős projektek megvalósításában vállaltunk aktív szerepet Németországban, Horvátországban, Romániában, Fehéroroszországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Grúziában, Irakban, Kuvaitban és Kazahsztánban. 


Szakmai múltunk, referenciáink és erőforrásaink garantálják megrendelőink számára a minőséget és a megbízható partneri együttműködést. 

Fontosabb szakterületeink:

Társaságunk az állóhengeres, atmoszférikus, föld feletti, acél tartályok hazai piacának egyik vezető vállalata.

A tartályépítési, rekonstrukciós és javítási gépészeti tevékenység mellett saját tartálydiagnosztikai csapattal és független, akkreditált laborral is rendelkezünk, így társaságunk képes a tartályokhoz kapcsolódó roncsolásmentes (és akár roncsolásos) vizsgálatok teljes körű (LT, PT, RT, MT, UH, ET, He2) elvégzésére.

2013-tól tevékenységi körünk kibővült tartályok tisztításával is. Egy rendkívül innovatív, saját fejlesztésű technológiának köszönhetően munkatársaink képesek akár 40.000-es tartályokat is zárt rendszerben, beszállás nélkül megtisztítani. Magyarországon egyedülálló technológiánknak köszönhetően jelentősen csökkenthető a baleset és a környezetkárosodás veszélye.

Tároló tartályok építése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, teljes körű kivitelezése

Amit megrendelőinknek kínálunk:

 • Acél tartályfenekek javítása, gyártása, beépítése
 • Úszótetők építése, javítása és bontása
 • Fix tetőszerkezetek építése, javítása és bontása
 • Tartály palástlemezek javítása, szakaszos vagy teljes cseréje
 • Tartályalap-szerkezet csapadékvíz elleni védelme acél és műanyag vízvető gallér kivitelezésével
 • Földalatti és föld feletti tűzvédelmi technológiai csővezetéki rendszerek gyártása, szerelése, javítása
 • Tartályok biztonsági elemeinek gyártása (acélszerkezet, létra, feljáró, tetőjárda...)
Csővezeték-építési csoportunk fő tevékenysége a szénhidrogének szállítására szolgáló csőtávvezetékek és tartozékaik komplett kivitelezési munkáinak megvalósítása, a nyomvonal előkészítésétől az építési terület teljes körű helyreállításáig.

Elhivatott és innovatív szakembereinknek és a legkorszerűbb műszaki színvonalat képviselő gépparkunknak köszönhetően akár évi 200km hosszúságú nagy átmérőjű (1400mm) csővezetéket tudunk megépíteni.

A vezetékekkel párhuzamosan a kiegészítő berendezések (szakaszolóállomások, mérő-szabályozó állomások, szivattyú- és kompresszorállomások) és a vízfolyások, utak és vasutak találkozási pontjain szükséges műtárgyak kivitelezését is elvégezzük.
Csővezeték építési tevékenységünk 2015-ben egy új területtel bővült, geotermikus távhő vezeték építésével.

Amit megrendelőinknek kínálunk:

 • Csővezetékek építése
 • Szállítóvezetékek
 • Leágazó vezetékek
 • Elosztó vezetékek
 • Gyűjtővezetékek

ÁLLOMÁSOK ÉPÍTÉSE:

 • Szakaszolóállomások
 • Mérő-szabályzó állomások
 • Görényindító/fogadó állomások
 • Szivattyú- és kompresszorállomások

MŰTÁRGYAK (ÚT-, VASÚT-, FOLYÓKERESZTEZÉSEK) KIVITELEZÉSE:

 • HD vízszintes fúrás, sajtolás
 • HDD irányított fúrás
 • Átvágásos technológia
A tartálydiagnosztikai tevékenység 2003-ra nyúlik vissza, ekkor kezdtük el Magyarországon elsőként a tartályfenék örvényáramú SLOFEC vizsgálatát. Az elmúlt több mint tíz év alatt végzett fejlesztéseinknek köszönhetően a tartályok szerkezeti és tömörségi vizsgálatához kapcsolódó összes roncsolásmentes vizsgálatot képesek vagyunk elvégezni saját eszközrendszerrel és tanúsítvánnyal rendelkező szakembereinkkel. 

A vizsgálati tevékenységet saját független, akkreditált laborunkban végezzük, két telephelyről – Százhalombatta és Siófok – kiindulva, az egész ország területére kiterjedően, de vállalkozunk külföldi munkavégzésre is.

Amit megrendelőinknek kínálunk:

 • Tartályok időszakos felülvizsgálata
 • Tartályok komplett szerkezeti és tömörségi vizsgálata
 • Tartályfenék örvényáramos vizsgálata
 • Kettősterek hélium jelzőgázos vizsgálata
 • Csővezetékek állapot felmérése
Amit megrendelőinknek kínálunk:

 • Tartályok hagyományos és zártrendszerű tisztítása
 • Hőcserélők és csőkötegek tisztítása
 • Vezetékek tisztítása
 • Egyéb ipari berendezések tisztítása
Tevékenységünk része a hagyományos vagy optikai kábeles hírközlési és védelmi hálózatok kiépítése. Hazánkban és külföldön több mint tízezer km-nyi hálózatot építettünk ki az elmúlt években – az OT INDUSTRIES-tól megszokott kiváló minőségben és magas műszaki színvonalon.
Vonalszakaszok megépítése mellett a profilunkba tartozik többek között IT-hálózatok, tűzjelző és objektumvédelmi rendszerek berendezéseinek teljes körű kiépítése és karbantartása, valamint zárt láncú kamerahálózatok telepítése.

Amit megrendelőinknek kínálunk:
Hálózatépítés
 • Optikai kábelhálózatok építése
 • Hagyományos kábelhálózatok építése
 • Irányított fúrás
 • Hírközlési és IT rendszerek aktív és passzív berendezéseinek telepítése, rendszerbe állítása, javítása és karbantartása

Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszerek
 • Hagyományos és intelligens tűzjelző rendszerek építése, javítása, karbantartása
 • Kerítés- és épületvédelmi, valamint beléptető-rendszerek kivitelezése, javítása és karbantartása, távfelügyeleti rendszerkapcsolódások kiépítése
 • Analóg és IP zártcélú kamerarendszerek kivitelezése és karbantartása
A katódos korrózióvédelem több évtizede tartozik társaságunk tevékenységi körébe. Rendelkezünk mindazokkal a terepi mérésadatgyűjtő és vizsgálati eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a legkorszerűbb korrózióvédelmi diagnosztikai szolgáltatásokat.
Folyamatosan nyomon követjük a szektor nemzetközi változásait és ezekhez igazodva fejlesztjük az alkalmazott eszközeinket és mérési eljárásainkat. Részt veszünk aktív korrózióvédelmi rendszerek távfelügyeletében és korrózióvédelmi szakemberek képzésében is.

Amit megrendelőinknek kínálunk:
 • Katódos korrózióvédelmi rendszerek tervezése, építése, üzemeltetése, karbantartása
 • Kóboráram hatásvizsgálatok
 • Villamos távvezeték megközelítések hatásvizsgálata, műszaki intézkedések csővezeték oldalról
 • Aktív korrózióvédelmi rendszerek felülvizsgálata, nyomvonal felmérések GPS technológiával
 • Takart állapotú szigetelésvizsgálat DCVG eljárással
 • Nagysűrűségű nyomvonali védőpotenciál felmérés CIPS módszerrel
 • Korrózióvédelmi diagnosztika
  • Talaj korrozivitás felmérése
  • Korróziós állapot felmérése
  • Védőcsöves műtárgy keresztezések vizsgálata
  • Javaslat korróziós problémák elhárítására
 • Innováció és fejlesztés méréstechnológiák és alkalmazott eszközök, berendezések területén 
 • Távfelügyelet alkalmazása aktív korrózióvédelmi rendszereken
 • Korrózióvédelmi oktatás
Társaságunk szolgáltatásai és termékei minőségének folyamatos magas színvonalú biztosításával igyekszik megrendelői igényeinek maximálisan megfelelni.
A minőség biztosítását szolgáló irányítási rendszerünk kiterjed a termelés és szolgáltatás minden területére. 

Vizsgálati tevékenységeinket a NAH által akkreditált független anyagvizsgáló laboratórium képzett szakemberei végzik.


Amit megrendelőinknek kínálunk:

 • Roncsolásos vizsgálatok
  • Szilárdsági vizsgálatok
  • Technológiai vizsgálatok
  • Anyagszerkezeti vizsgálatok
  • Vegyvizsgálatok

 • Roncsolásmentes vizsgálatok
  • Radiográfiai vizsgálatok
  • Ultrahangos hibakereső vizsgálatok
  • Fémek felületi hibáinak vizsgálata folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros módszerrel 

 • Hegesztési eljárás minősítések vizsgálatai
 • Betonacélok hegesztési eljárás minősítések vizsgálata
 • Tartályfenék-lemezek diagnosztikai vizsgálata örvényáramos vizsgálati eljárással
 • Gyors vizsgálat, filmelőhívás és kiértékelés a munkaterületen (foszforlap szkenner)
 • Radiográfiai filmek digitalizálása
Technológiai szerelés tevékenységi körébe tartozik erőművek, olaj- és gázipari, vegyipari és egyéb csővezetéki létesítmények gépészeti szerelése, kivitelezése. A kivitelezési feladatot nagy tapasztalatú minősített hegesztő, csőszerelő és lakatos szakemberek végzik

Amit megrendelőinknek kínálunk:

TELEPHELYI ELŐGYÁRTÁS:

 • CNC plazma- és lángvágó technológia
 • Acéllemez hengerelés és hegesztés
 • Térbeli csőhajlítás
 • Automa fedőporos hegesztési technológia
 • Izometrikus csőszakaszok előgyártása

HELYSZÍNI SZERELÉS:

 • Minősített hegesztők és gyakorlott szakembergárda
 • Korszerű gépek és eszközök (kompresszorok, generátorok és hegesztő gépek)
 • Egyedi, költséghatékony izometria tervezés
A TURBO TEAM Kft. 1995. november 1.-én kezdte a Földgáz Kompresszorállomások karbantartását. 2015.október 23.-án a cégcsoport szervezeti átalakítását követően jogutódként 26 fővel beintegrálódott az OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt. Műszaki osztályába, mint Állomás karbantartási csoport. A karbantartási tevékenységet jelenleg Beregdaróc, Hajdúszoboszló, Nemesbikk, Városföld, Mosonmagyaróvár, Báta kompresszorállomásokon végezzük.

Amit megrendelőinknek kínálunk:
Megelőző karbantartás és javítás
 • SOLAR és GE gázturbinával hajtott gázkompresszorok
 • Gépegységekhez kapcsolódó segédberendezések valamint technológiai kiszolgáló egységek
 • Kompresszorállomás és a hozzá tartozó csomóponti berendezések 
 • Teljeskörű hatékony karbantartás a vonatkozó karbantartási utasítások, kézikönyvek szerint.
Diagnosztikai vizsgálatok, mérések
 • Kenőolaj vizsgálatok
 • Rezgésmérések
 • Thermovíziós vizsgálatok
 • Vizuális ellenőrzések videó endoszkóppal
Évtizedek óta gyártunk csőkészítményeket, legismertebb termékeink az acélból készült hegesztőtoldatos hajlított ívcsövek, T-idomok és csőszűkítők, amelyek fő felhasználási területei erőművek, olaj- és gázipari, vegyipari és egyéb csővezetéki létesítmények.

Amit megrendelőinknek kínálunk:
 • Acél csőkészítmények
 • Kollektorcsövek, térbeli ívek, izometriák hajlítása CNC csőhajlító géppel
 • Tartályok, nyomástartó edények (DN 3200 mm-ig)
 • Görényindító- és fogadó kamrák (DN 1000 mm-ig)
 • Szigetelő karimapárok (DN 1000 mm-ig)
 • Hengerelt lemezcsövek
 • Csőtartó szerkezetek
 • Fémtermékek szemcseszórásos felülettisztítása
 • Ipari hőkezelések