Innováció

Innováció

Az OT INDUSTRIES évtizedekre visszanyúló eredményességének egyik legfontosabb tényezője a folyamatos megújulás, a felmerülő új igényekhez való alkalmazkodás, a legjobb mérnöki és technológiai megoldások megtalálásával és alkalmazásával. Vállalatunk hitvallása, hogy a siker titka az innovációban rejlik.
Társaságunk ennek megfelelően saját erőforrásainak egy jelentős részét fordítja fejlesztésekre, és emellett felkarolunk más, a megvalósíthatóság küszöbén lévő technológiákat is. Inkubációs Központunk feladata, hogy azokat a fejlesztési stádiumban lévő eljárásokat, vagy már pilot üzemig eljutotta technológiákat, melyek EPC vállalkozásban történő megvalósítására reális esély kínálkozik, felkutassa, elemezze és végig kísérje a kivitelezésig.
Az általunk stratégiailag kiemelten kezelt szakterületek a hagyományos, megújuló és megújítható energiatermelés; hulladék alapú technológiák; energia hatékonyság növelő műszaki megoldások; környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák. Szakembereink műszaki megvalósíthatósági és gazdaságossági szempontból is megvizsgálják ezeket az innovációkat, és amennyiben illeszkednek társaságunk célkitűzéseihez, akkor tárgyalásokat kezdünk a fejlesztőkkel az együttműködésről. 
Célunk, hogy ezeket a technológiákat is beépíthessük kínálatunkba és ajánlhassuk ügyfeleinkne
Az OT Industries Zrt. 2016. márciusában hozta létre az Inkubációs Központ-ot, mint szervezeti egységet. A menedzsment felismerte, hogy az oly népszerű „innovációs tevékenységek” között nehéz fellelni és szűrni a valóban piacképes ötleteket, s a valós fejlesztési ötletekből kizárólag akkor lehet sikeres fejlesztés és beruházás, ha azt komplex, előre definiált keretek között, inkubációs folyamaton keresztül kezelik.

Az OT Inkubációs Központ célja, hogy a cégcsoport több évtizedes mérnöki-, tervezői- és kivitelezési tapasztalatát ötvözve széleskörű, komplex műszaki támogatással segítse a cégcsoportot felkereső ötletgazdákat, kutatókat, vállalkozásokat, ezzel segítve partnerei fejlődését, eredményessé és hatékonnyá téve innovációs folyamataikat.

Milyen ötleteket és projekt terveket keresünk?
  • olyat, amely már rendelkezik legalább laboratóriumi méretű tesztekkel, demonstrációs modellel
  • olyat, amely léptéknöveléssel piacosítható
  • olyat, amely tőkehiányos, de piacképes termék, technológia
  • olyat, amely pályázati forrásban részesült, de nem jutott el a prototípus fázisba
  • olyat, amely az ötletgazda szakmai és humán erőforrásain túlmutat, de szeretné megvalósítani, iparosítani ötletét
  • olyat, amely ipari hátteret igényel a további fejlesztésekhez, léptéknöveléshez

Az OT Industries Inkubációs Központja tehát olyan fejlesztő és támogató munkát végez, amely folyamatosan keresi, átvilágítja, monitoringozza a fellelt projektötleteket, technológiai fejlesztéseket, s megfelelő műszaki és üzleti modell esetén mérnöki szolgáltatással piacképessé teszi. A cégcsoport és a központ munkatársai széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, valamint kiemelten kezelik a K+F műhelyekkel való kapcsolattartást, a kölcsönös és partneri együttműködés feltételeinek kialakítását.

Nagy lehetőséget rejt a hazai környezetipari beruházásokban, energetikai fejlesztésekben a kölcsönös és sikeres munka. Ebben szerepet játszhatnak a hazai és nemzetközi fejlesztések, az azokban elért eredmények ipari adaptálása, partneri együttműködések legyen szó petrolkémiai-, bioenergetikai-, hulladékgazdálkodási-, akár feldolgozó ipari technológiáról. Ezért tartjuk fontosnak az együttgondolkodást, a tapasztalatcserét, a partnerséget és az ebből eredő technológiatranszfert és innovációt, mint folyamatrendszert.