Etika

Etika – Tisztesség

Az OT INDUSTRIES működésének egyik leglényegesebb eleme az etikus magatartás iránti elkötelezettség. A versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha alávetjük magunkat egyéni és vállalati szinten is ezen meggyőződésünknek. Az OT INDUSTRIES munkavállalói minden tekintetben megfelelnek az Etikai Kódexünkben foglaltaknak.

A számunkra fontos értékeket, nem csak belső kollégink, hanem külső partnereink felé is közvetítjük.
Alapelveink közül leglényegesebb az átláthatóság és a tisztesség, ezzel is építve ügyfeleink bizalmát.
A szabad vállalkozásban, a szabad és tisztességes versenyben hiszünk, vevőinket azonos mércével mérjük, és ezt várjuk el beszállítóinktól is.
Versenytársainkkal nem konspirálunk.

Olyan alvállalkozókra hagyatkozunk, akik a projektek végrehajtása során segítségünkre vannak, bizalmasan kezelik az üzleti partnereikkel kapcsolatos információkat és építik vállalatunk jó hírét. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését esélyegyenlőségi munkatárs és Etikai Bizottság segíti.

Etikai Kódexünk célja, hogy minden érintett megismerje etikai normáinkat. Ehhez készítettünk egy kivonatot, mely tartalmazza mindazokat a normákat, amelyek betartását üzleti partnereinktől is elvárunk.